ONNO Dezinfekcioni tunel

ONNO TUNEL

+ sistem za raspršivanje dezinficijensa

+ sistem za dezinfekciju obuće

+ blok elektronike

+ displej na dezinfekcionom tunelu

+ senzor pokreta

+ led osvetljenje

+ sabirnik vode

+ inox konstrukcija modularnog tipa

ONNO Smart Technology / Izgled dezinfekciong tunela, ONNO GATE, pogled sa strane. LED osvetljenej, logo kompanije ONNO Smart Technology. Materijal tunela Inox.
#

Premium kvalitet

Modularna konstrukcija od nerdjajućeg čelika INOX.


Inox je moderan i atraktivan materijal, lako se čisti i održava, otporan je na koroziju, izdržljiv i ekološki pozitivno orijentisan prema očuvanju prirode.

Automatizovan sistem

Potpuno automatizovan sistem za raspršivanje dezinficijensa u vidu suve magle, u trajanju do 4 sekunde.


+15000 prolaza sa jednim punjenjem


+Bezbedan za upotrebu


+Efikasan za antiseptički tretman, bez mirisa i boje

#
#

DEZINFEKCIJA OBUĆE

+STOP & GO sistem / intuitivna signalizacija prolaska


+Efikasna dezinfekcija djonova obuće


ZDRAVSTVENO BEZBEDAN UREĐAJ

+ zdravstveno bezbedna i efikasna dezinfekcija


+ beskontaktan rad (aktiviranje senzorom pokreta)


+ bez pritiska raspršivanja


+ bešuman rad


+ suva magla


+ bezbedan rad svih sistema


+ prilagođeno za lica sa invaliditetom


#
#

MONITORING PARAMETARA – IoT

+ Daljinski monitoring parametara dezinfekcione barijere u ONNO operativnom centru 24/7


+ Prikaz parametara dezinfekcione barijere na displeju dezinfekcione barijere


BILO KADA, BILO GDE

+ Mogućnost praćenja stanja svih dezinfekcionih barijera od strane korisnika na mobilnom telefonu, u realnom vremenu, 24/7


+ Mogućnost praćenja broja prolazaka kroz dezinfekcione barijere, u realnom vremenu, 24/7


+ Mogućnost praćenja nivoa tečnosti u svakoj dezinfekcionoj barijeri, u realnom vremenu, 24/7


+ Podacima se pristupa skeniranjem QR koda


#
#

SERVISIRANJE UREĐAJA

+ Garantni rok 2 godine


+ Jednostavno korišćenje


+ Jednostavno održavanje od strane korisnika


+ Obezbeđeno redovno i preventivno servisiranje prema stanju


+ Obezbeđeno blagovremeno punjenje dezinfekcionom tečnošću


PRIMENA ONNO TUNELA

Primena ONNO dezinfekcionih barijera u: zdravstvenim ustanovama, državnim institucijama, privrednim društvima, tržnim centrima, maloprodajnim objektima, benzinskim pumpama, aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, fakultetima, školama, predškolskim ustanovama, studentskim i učeničkim domovima, verskim objektima, ugostiteljskim objektima, bankama, hotelima, teretanama, muzejima, galerijama, kladionicama, privatnim objektima itd.

#
#

GALERIJA

ONNO TUNEL

+ sistem za raspršivanje dezinficijensa

+ sistem za dezinfekciju obuće

+ blok elektronike

+ displej na dezinfekcionom tunelu

+ senzor pokreta

+ led osvetljenje

+ sabirnik vode

+ inox konstrukcija modularnog tipa

#

Premium kvalitet

Modularna konstrukcija od nerdjajućeg čelika INOX.


Inox je moderan i atraktivan materijal, lako se čisti i održava, otporan je na koroziju, izdržljiv i ekološki pozitivno orijentisan prema očuvanju prirode.

#

Automatizovan sistem

Potpuno automatizovan sistem za raspršivanje dezinficijensa u vidu suve magle, u trajanju do 4 sekunde.

+ 25.500 prolaza sa jednim punjenjem

+ Bezbedan za upotrebu

+ Efikasan za antiseptički tretman, bez mirisa i boje

#

Dezinfekcija obuće

+ STOP & GO sistem / intuitivna signalizacija prolaska

+ Efikasna dezinfekcija djonova obuće

#

Zdravstveno bezbedan uređaj

+ zdravstveno bezbedna i efikasna dezinfekcija

+ beskontaktan rad (aktiviranje senzorom pokreta)

+ bez pritiska raspršivanja

+ bešuman rad

+ suva magla

+ bezbedan rad svih sistema

+ prilagođeno za lica sa invaliditetom

#

Monitoring parametara

+ Daljinski monitoring parametara dezinfekcione barijere u ONNO operativnom centru 24/7

+ Prikaz parametara dezinfekcione barijere na displeju dezinfekcione barijere

#

Bilo kada, bilo gde

+ Mogućnost praćenja stanja svih dezinfekcionih barijera od strane korisnika na mobilnom telefonu, u realnom vremenu, 24/7


+ Mogućnost praćenja broja prolazaka kroz dezinfekcione barijere, u realnom vremenu, 24/7


+ Mogućnost praćenja nivoa tečnosti u svakoj dezinfekcionoj barijeri, u realnom vremenu, 24/7


+ Podacima se pristupa skeniranjem QR koda

#

Servisiranje uređaja

+ Garantni rok 2 godine

+ Jednostavno korišćenje

+ Jednostavno održavanje od strane korisnika

+ Obezbeđeno redovno i preventivno servisiranje prema stanju

+ Obezbeđeno blagovremeno punjenje dezinfekcionom tečnošću

#

Primena ONNO tunela

Primena ONNO dezinfekcionih barijera u: zdravstvenim ustanovama, državnim institucijama, privrednim društvima, tržnim centrima, maloprodajnim objektima, benzinskim pumpama, aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, fakultetima, školama, predškolskim ustanovama, studentskim i učeničkim domovima, verskim objektima, ugostiteljskim objektima, bankama, hotelima, teretanama, muzejima, galerijama, kladionicama, privatnim objektima itd.

#