Dezinfekciona tečnost

ONNO dezinfekcione barijere koriste Sanosil S003 kao dezinficijens, proizvođača Sanosil, Švajcarska.
Sanosil S003 je dezinfekciono sredstvo na bazi 1,5% rastvora vodonik peroksida (H2O2), nemačkog proizvođača Evonik Resource Efficiency GmbH, 0.0015% srebro nitrata, proizvođača Tarn Pure Ltd., Velika Britanija i fosforne kiseline.

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, broj 532-01-3042/2015-19 od 24.11.2016. godine, Sanosil S003 je upisan u listu biocidnih proizvoda koji se koriste u domaćinstvu i u objektima od javnog zdravlja.
Rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine broj 532-01-3042/2015-19 od 04.09.2018. godine, dopunjeno je prethodno rešenje čime se odobrava korišćenje Sanosila S003 za opštu upotrebu.

Naučni institut za veterinarstvo ’’Novi Sad’’, pod brojem 11770-150 od 13.08.2020. godine, izdao je Potvrdu o antivirusnom efektu Sanosila S003.
Institut za javno zdravlje Vojvodine, izveštajem broj 01-7476/18 od 27.11.2018. godine, potvrdio je da Sanosil S003 odgovara podacima iz specifikacije proizvođača (Garantnog lista proizvođača).

The National Institute of Public Health iz Praga izdao je Ekspertsko mišljenje broj ČJ 4197/09 sa zaključkom da Sanosil 003 nije toksičan za ćelije.

ONNO dezinfekcione barijere koriste Sanosil S003 kao dezinficijens, proizvođača Sanosil, Švajcarska.