ONNO Dezinfekcioni tunel

ONNO TUNEL

Deluj preventivno. Doprinesi zdravlju.

Dezinfekcija ljudi, prtljaga i kućnih ljubimaca

Scroll down

ONNO TUNEL

+ Zdravstveno bezbedne

+ Efikasne u dezinfekciji

+ Energetski efikasne

+ Beskontaktni rad

+ Bešuman rad

+ Mala potrošnja dezinficijensa

+ Rade na principu hladnog zamagljivanja

+ Pouzdan rad

ONNO Smart Technology / Izgled dezinfekciong tunela, ONNO GATE, pogled sa strane. LED osvetljenej, logo kompanije ONNO Smart Technology. Materijal tunela Inox.
ONNO Smart Technology Company logo ONNO Smart Technology Company logo ONNO Smart Technology Company logo

DEZINFICIJENS

PRINCIP RADA

DIZAJN PO ŽELJI

ONNO dezinfekcioni tuneli koriste registrovani dezinficijens, zdravstveno bezbedan i efikasan u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i mikroorganizama. Dezinficijens aerosolizacijom oslobađa nascentni kiseonik (O), oksidans koji uništava viruse, bakterije i mikroorganizme.

Aerosolizacija je način kojim se dezinficijens pretvara u formu mikročestica (tzv. hladno zamagljivanje) koje na površinu i vazduh deluju trojako: virucidno, baktericidno i fungicidno, bez neprijatnog osećaja dejstva kapljica na koži i vlaženja odeće i površina. Prolaskom kroz dezinfekcionu barijeru vrši se i dezinfekcija obuće u specijalno dizajniranoj kadici sa perforiranim limom od inox-a.

Savremeno dizajnirani proizvod, izrađen od kvalitetnih materijala, osim funkcionalnosti i pouzdanosti, zadovoljava i najviše estetske standarde, koji po posebnim zahtevima korisnika mogu biti dodatno prilagođeni. Boja, materijali, logo, dimenzije i oblik dezinfekcionih barijera mogu biti usklađeni sa Vašim specifičnim željama, dajući Vašem poslovnom prostoru dodatnu dozu luksuza i visokog stila.

ONNO Smart Technology / ONNO GATE / Dezinfekciona barijera-vrata u kompaniji Concord West.

GARANCIJA

ODRŽAVANJE

Garantni rok podrazumeva i redovno servisinje podsistema dezinfekcionih barijera prema stanju, od strane ovlašćene ONNO servisne službe, a na bazi praćenja parametara rada, u realnom vremenu, 24/7.

Garantni rok za ONNO dezinfekcione tunele je 2 god.

Tekuće održavanje od strane korisnika podrazumeva povremeno čišćenje metalnih površina od inox-a i zamenu dezinficijensa u kadici za dezinfekciju obuće.

Servisiranje i periodično održavanje u garantnom (2 godine) i vangarantnom roku briga je našeg tima, koji ne remeteći vaše tekuće aktivnosti, brine o stanju vaših dezinfekcionih tunela i dopunjavanju dezinficijensa.

ONNO Gate / Dezinfekcioni tunel u jednoj od najuspesnijih firmi u Srbiji i regionu. Concord West
Dezinfekcija ljudi u ONNO barijeri
ONNO Smart Technology Company - logo

Dezinfekcioni tunel

Saznaj više >

ONNO GATE

+ Uništavaju viruse, bakterije i mikroorganizme

+ Ulepšavaju Vaš prostor

+ Čine Vas društveno odgovornim

ONNO Gate / Dezinfekciona barijera - ONNO Smart Technology

Karakteristike

+ Zdravstveno bezbedne

+ Efikasne u dezinfekciji

+ Energetski efikasne

+ Beskontaktni rad

+ Bešuman rad

+ Mala potrošnja dezinficijensa

+ Rade na principu hladnog zamagljivanja

+ Pouzdan rad

ONNO Gate dezinfekciona vrata / rade 4 sekunde i rasprsuju dezificijens u vidu hladne magle. Automatski sve radi.

Dezinficijens

ONNO dezinfekcione barijere koriste registrovani dezinficijens, zdravstveno bezbedan i efikasan u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i mikroorganizama. Dezinficijens aerosolizacijom oslobađa nascentni kiseonik (O), oksidans koji uništava viruse, bakterije i mikroorganizme.

Princip rada

Aerosolizacija je način kojim se dezinficijens pretvara u formu mikročestica (tzv. hladno zamagljivanje) koje na površinu i vazduh deluju trojako: virucidno, baktericidno i fungicidno, bez neprijatnog osećaja dejstva kapljica na koži i vlaženja odeće i površina. Prolaskom kroz dezinfekcionu barijeru vrši se i dezinfekcija obuće u specijalno dizajniranoj kadici sa perforiranim limom od inox-a.

ONNO Smart Technology / ONNO Gate / dezinfekciona barijera u ekskluzivnom poslovnom prostoru.

Garancija

Garantni rok za ONNO dezinfekcione barijere je 2 god.
Garantni rok podrazumeva i redovno servisinje podsistema dezinfekcionih barijera prema stanju, od strane ovlašćene ONNO servisne službe, a na bazi praćenja parametara rada, u realnom vremenu, 24/7.

ONNO vrata / ONNO Gate u Elektrozapadu. ONNO gate / ONNO vrata / ONNO barijera